Tuesday, June 15, 2021

Biserici ortodoxe din București

Must Read

A

 • Biserica 23 August, Hram Sfântul Nicolae, Str. Tufănica nr. 5, sector 3 , Tel. 256.20.72
 • Biserica Acoperământul Maicii Domnului, Titan, Hramuri: Acoperământul Maicii Domnului și Sfinții făr’ de arginti Cosma și Damian, Str. Prisaca Dornei nr.1-3, sector 3, Tel. 348.23.80
 • Biserica Adormirea Maicii Domnului, Hram Adormirea Maicii Domnului, Str. Sapienței nr. 5, sector 5 , Tel. 318.45.97
 • Biserica Adormirea Maicii Domnului – Giulești Construită în 1900, hram Adormirea Maicii Domnului, Calea Giulești nr. 236-238, sector 6 , Tel. 220.50.03
 • Biserica Albă, ridicată în 1602, hram Sfântul Nicolae, Calea Victoriei nr. 110, sector 1 , Tel. 314.10.66
 • Biserica Alexe, Calea Serban Voda nr. 123
 • Biserica Amzei Str. Biserica Amzei nr. 12, sector 1 , Tel. 317.84.19
 • Biserica Andronache, Hram Sfântul Gheorghe, Str. Periș nr. 10, sector 2 , Tel. 240.28.88
 • Biserica Apărătorii Patriei I, Construită în 1935, Hram Sfântul Nicolae, Str. Panselelor nr. 31, sector 4 , Tel. 324.41.99; 619.11.39
 • Biserica Apărătorii Patriei II, Construită în 1947, hram Sf. Ambrozie, Adormirea Maicii Domnului și Sf. Ioan Botezătorul, Str. Lunca Bârzești nr. 1, sector 4 , Tel. 0724.185.581;
 • Biserica Apostol Tabaci, Atestată în 1642; hram Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Sfânta Filofteia, Sfântul Nicolae, Calea Vacaresti nr. 143, sector 3 , [1]

B

 • Biserica Bărbătescu Nou, Hram Schimbarea la Față, Str. Cuțitul de Argint nr. 1, sector 4 , Tel. 335.98.14
 • Biserica Bariera Rahovei, Hram Cuvioasa Parascheva cea Nouă de la Iași, Șos. București-Măgurele nr. 3, sector 5, telefon: 0720.631.945
 • Biserica Batiștei, Str. Batiștei nr. 19, sector 2 , Tel. 313.54.94
 • Biserica Bazilescu, Hram Sfântul Nicolae și Sfânta Ecaterina, B-dul Bucureștii Noi, Nr. 116, sectorul 1
 • Biserica Bălăneanu -Iancu Nou, ctorită la 1827 de către boierul Bălăneanu, hram Sfântul Nicolae și Sfântul Haralambie. Șos. Mihai Bravu nr. 117-119, sector 3 , Tel. 337.08.37
 • Biserica Băneasa, Hram Sfântul Nicolae, Str. Neagoe Voda nr. 20, sector 1 , Tel. 021.232.37.30
 • Biserica Boteanu, Hram Sfântul Gheorghe, Sfânta Muceniță Varvara, Str. Boteanu nr. 8, sector 1 , Tel. 313.39.32
 • Biserica Bucur, Str. Radu Voda nr. 33
 • Biserica Bumbăcari, Str. Toporași nr. 70, sector 5 , Tel. 450.31.50; 410.71.16
 • Biserica Buna Vestire – Giulești, Calea Giulești nr. 111A, sector 6 , Tel. 220.23.83
 • Biserica Buna Vestire – Belu, Hram Buna Vestire, Șos. Giurgiului nr. 29A, sector 4 , Tel. 336.30.90

C

 • Biserica Căldăraru, Str. Tineretului nr. 14, sector 4 , Tel. 0722.422.662
 • Biserica Cărămidarii de jos, Calea Piscului nr. 3, sector 4 , Tel. 330.94.15; 323.06.77
 • Biserica Cărămidarii de sus, Șos. Grozăvești nr. 7, sector 6 , Tel. 316.62.70
 • Biserica Colentina – Sfânta Vineri, Str. Gherghiței nr. 2, sector 2 , Tel. 240.12.96; 777.62.96
 • Biserica Colțea, Bd. I. C. Bratianu nr. 1
 • Biserica Constantin Brâncoveanu, Construită în 1949, hram Sfinții Împărați Constantin și Elena, Str. Constantin Brâncoveanu nr. 5, sector 4 , Tel. 461.01.35
 • Biserica Costească, Str. Navigației nr. 54, sector 1 , Tel. 410.71.16
 • Biserica cu Sfinți, Calea Moșilor nr. 79/Str. Sfinților nr. 12
 • Biserica Cuibul cu Barză, Str. Știrbei Vodă nr. 99bis, sector 1 , Tel. 410.71.16
 • Biserica Curtea Veche, Str. Franceză nr. 33/Str. Șepcari nr. 22bis
 • Biserica Cutitul de Argint, Str. Cuțitul de Argint nr. 1
 • Biserica Cuviooasa Parascheva, hram Buna Vestire, Cuvioasa Parascheva de la Iași, Str. Soldat Minca Dumitru nr. 27, sector 4 , Tel. 683.57.46
 • Catedrala Mântuirii Neamului Românesc – Biserică proiectată încă neexecutată

D

 • Biserica Dămăroaia, Str. Victor Daimaca nr. 1, sector 1 , Tel. 668.70.50
 • Biserica Delea Nouă – Calist, Str. Delea Nouă nr. 1, sector 3 , Tel. 323.33.94
 • Biserica Delea Veche, Str. Delea Veche nr. 29A, sector 2 , Tel. 320.72.47
 • Biserica Dichiu, Construită în 1775, hram Adormirea Maicii Domnului și Sf. Nicolae, Str. Icoanei nr. 73, sector 2 , Tel. 610.54.52
 • Bis. Dintr-o Zi, Str. Academiei nr. 22
 • Bis. Doamna Ghica – Tei, Str. Doamna Ghica nr. 1-3
 • Biserica Doamnei, Calea Victoriei nr. 28, sector 3 , Tel. 314.49.10
 • Biserica Doamnei Maria și a Doamnei Stana
 • Biserica Dobroteasa, Construita in 1887, Bd. Mircea Voda nr. 35A, sector 3 , Tel. 323.37.02
 • Biserica Domnița Bălașa, Str. Sf. Apostoli nr. 60
 • Biserica Drumul Taberei – Sfânta Vineri, biserică din lemn adusă din Bucovina in 1998, hram Sfânta Paraschieva, Sfânta Treime, Str. Brasov nr. 21C (Drumul Taberei), sector 6 , Tel. 746.44.44
 • Biserica Dudești-Cioplea, Hram Adormirea Maicii Domnului, Bd. Camil Ressu nr. 38A, sector 3 , Tel. 346.57.68
 • Biserica Militară Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Capela Universității Naționale de Apărare, Sector 5, Cotroceni, Str. Prof. Dr. Rainer.
- Advertisement -

E

 • Biserica Eroilor, Str. Popa Șapcă nr. 1, Voluntari , Tel. 270.31.00

F

 • Biserica Flămânda, Str. Olimpului nr. 17
 • Biserica Foișor, Ctitorită la 1746 de către Smaranda Mavrocordat, hram Nașterea Maicii Domnului, Str. Foișorului nr. 119, sector 3 , Tel. 321.62.49
 • Biserica Fundenii Doamnei, Șos. Fundeni nr. 138/Str. Teiului nr. 1

G

 • Biserica Galilea – Străulești, Str. Nazarcea nr. 3, sector 1 , Tel. 668.54.45
 • Biserica Ghencea, Hram Sfânta Treime, Calea 13 Septembrie nr. 211, sector 5 , Tel. 317.30.75
 • Biserica Ghencea – Nașterea Domnului, Str. Mărgeanului nr. 107, sector 5 , Tel. 420.69.97

H

 • Biserica Hagiu – Adormirea Maicii Domnului, Str. Traian nr. 142, sector 2 , Tel. 320.00.21
 • Biserica Herăstrău, Ridicată la 1886, hram Sfintii Apostoli Petru si Pavel, Str. Nicolae Caramfil nr. 26, sector 1 , Tel. 232.05.28

I

 • Biserica Iancu Nou, Șos. Mihai Bravu nr. 117-119, sector 2 , Tel. 337.08.37; 337.08.30
 • Biserica Iancu Vechi, Str. Mătăsari nr. 39, sector 2 , Tel. 642.29.13
 • Biserica Icoanei, Str. Icoanei nr. 12, sector 2 , Tel. 211.77.40
 • Biserica Înălțarea Domnului, Ridicată în 1743, hram Înălțarea Domnului, Sfinții Martiri Constantin Brâncoveanu și cei 4 fii ai săi, Calea Rahovei nr. 1, sector 4 , Tel. 335.47.89
 • Biserica Înălțarea Domnului Aleea Valea Boteni nr. 7, sector 5 , Tel. 444.29.55
 • Biserica Izvorul Nou, Ctitorită la 1825, hram Izvorul Tămăduirii, Șos. Mihai Bravu nr. 311, sector 3 , Tel. 324.51.59
 • Biserica Izvorul Tămăduirii – Mavrogheni, Str. Monetăriei nr. 4/Sos. Kiseleff

K

 • Biserica Kretzulescu, Calea Victoriei nr. 47, sector 1 , Tel. 410.71.16

L

 • Biserica Lucaci – Sfântul Stelian, Ctitorită în 1736 de către Mitropolitul Ștefan al Țării Românești, hram Sfântul Ierarh Nicolae, Str. Logofatul Udriște nr. 6-8, sector 3

M

 • Biserica Manea Brutaru – Str. General Budișteanu nr. 4-6
 • Biserica Mănăstirea Cașin, Bd. Mărăști nr. 16, sector 1 , Tel. 222.66.85
 • Biserica Mântuleasa, Str. Mântuleasa nr. 20, sector 2 , Tel. 313.85.71; 313.28.94
 • Biserica Manu Cavafu, ridicată de către Manu Cavafu la 1815, hram Sfinta Treime, Bd. Gheorghe Șincai nr. 4, sector 4 , Tel. 330.20.08
 • Biserica Mărcuța, Str. Biserica Mărcuța nr. 8, sector 2 , Tel. 255.12.80
 • Biserica Mavrogheni, Str. Monetăriei nr. 4, sector 1 , Tel. 318.64.71
 • Biserica Miron Patriarhul, Str. Iani Buzoiani nr. 2 , Tel. 410.71.16 /
 • Mănăstirea Antim, Str. Mitropolit Antim Ivireanul nr. 29, sector 4 , Tel. 337.46.04
 • Mănăstirea Cernica, Șos. Cernica nr. 16, comuna Cernica, judetul Ilfov , Tel. 351.17.36
 • Mănăstirea Christiana, Șos. Pipera, nr. 49, sector 2, oficiul poștal 30, cod poștal 014254, Tel.: 0214908280, 0214908030
 • Mănăstirea Mihai Vodă. Str. Sapienței nr. 35, sector 5 , Tel. 410.71.16
 • Mănăstirea Pasărea, Sat Pasărea, judetul Ilfov, Oficiul 36, cod 077032 , Tel. 352.42.11
 • Mănăstirea Plumbuita, Str. Plumbuita nr. 58, sector 2 , Tel. 240.59.28

N

 • Biserica Nașterea Maicii Domnului, Calea Dorobanți nr. 166-168
 • Biserica Negustori, datând din 1655, iar în forma actuală datând din 1726, hram Sfântul Nicolae, Str. Teodor Ștefănescu nr. 5, sector 3 , Tel. 315.84.57

O

 • Biserica Oborul Nou, Ridicată la 1854, hram Sfinții Împărați Constantin și Elena, Adormirea Maicii Domnului, Str. Avrig nr. 21, sector 2 , Tel. 252.81.40
 • Biserica Oborul Vechi, Str. Traian nr. 204, sector 2 , Tel. 642.71.84
 • Biserica Olari Str. Olari nr. 8A
 • Biserica Oțetari, Str. Oțetari nr. 4, sector 2 , Tel. 315.22.28

P

 • Biserica Parcul Rahova, Str. Iacobeni nr. 39, sector 5 , Tel. 410.71.16
 • Catedrala Sfintei Patriarhii, Dealul Mitropoliei nr. 21
 • Biserica Pitar Moș, Str. Dionisie Lupu nr. 45, sector 2 , Tel. 212.37.32
 • Biserica Podeanu, Str. Dornei nr. 70, sector 1 , Tel. 410.71.16
 • Biserica Pogorîrea Sfântului Duh – Sfântul Nicolae – Militari, www.sf-nicolae-militari.ro, Str. Politehnicii nr. 7, sector 6 , Tel. 0723.384.769
 • Biserica Popa Chițu, Construită în 1813, hram Adormirea Maicii Domnului și Sf. Grigore Teologul, Str. Logofăt Luca Stroici nr. 33, sector 2 , Tel. 211.59.78
 • Biserica Popa Nan, Str. Popa Nan nr. 47bis
 • Biserica Popa Rusu, Str. Arcului nr. 15, sector 2 , Tel. 211.10.45
 • Biserica Popa Soare, Str. Dr. Burghele nr. 7, sector 2 , Tel. 323.72.08
 • Biserica Popa Tatu, Str. General Berthelot nr. 51, sector 1 , Tel. 410.71.16
 • Biserica Precupeții Noi, Str. General Ernest Brosteanu nr. 12
 • Biserica Precupeții Vechi – Biserica Tuturor Sfinților, Ridicată la 1773, hram Toți Sfinții, Str. Toamnei nr. 92, sector 2 , Tel. 211.76.25; Tel/Fax 211.76.26

R

 • Mânastirea Radu Vodă, Str. Radu Voda nr. 24A, sector 4 , Tel. 330.57.54 .
 • Biserica Răzvan, Intrarea Biserica Răzvan nr. 3-5

S

 • Biserica Sapienței, Str. Sapienței nr. 3-5, sector 5 , Tel. 410.71.16
 • Biserica Scaune, Str. Scaune nr. 2, sector 3 , Tel. 313.94.99
 • Biserica Schitu Magureanu, Str. Schitu Magureanu nr. 14
 • Biserica Schitul Darvari – Ctitorită în 1834 de Mihail Darvari și soția sa Elena, hramul Învierea Sfântului Lazăr, Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfinții Voievozi Mihail si Gavril, Str. Schitul Darvari nr. 3, sector 2 , Tel. 212.32.47; 211.52.60
 • Biserica Schitul Maicilor, Str. Mitropolit Antim Ivireanul nr. 29, sector 4 , Tel. 337.46.04
 • Biserica Șerban Vodă, Ridicată la 1940, hram Sfântul Ierarh Nicolae și Adormirea Maicii Domnului, Str. Petre Tutea nr. 1, sector 4 , Tel. 450.18.75
 • Biserica Sfânta Ecaterina Str. Sfânta Ecaterina nr. 7, sector 4 , Tel. 336.55.11
 • Biserica Sfânta Maria, Str. Trifești nr. 2, sector 1 , Tel. 337.33.90
 • Biserica Sfânta Sofia – Floreasca, Calea Floreasca nr. 216, sector 1 , Tel. 230.90.06
 • Biserica Sfânta Vineri Nouă, Sos. Nicolae Titulescu nr. 157, sector 1 , Tel. 222.34.53
 • Biserica Sfântul Andrei, Șos. Chitilei nr. 138, sector 1 , Tel. 667.41.15
 • Biserica Sfântul Andrei – Parva, hram Sfântul Andrei, Aleea Parva nr. 1B (Drumul Taberei), sector 6 , Tel. 777.68.14 ;
 • Biserica Sf. Apostol Andrei, Str. Boja, nr. 73, sector 6, Tel. 434.00.77
 • Biserica Sfântul Anton, Ctitorită la 1398 de [[Mircea cel Bătrân, refăcută în 1558 de către Mircea Ciobanu și în 1715 de Ștefan Cantacuzino, hram Sfântul Anton și Buna Vestire, Str. Franceză nr. 33, sector 3 , Tel. 313.23.27
 • Biserica Sfântul Antonie – Colentina, Str. Trei Scaune nr. 20, sector 2 , Tel. 0744.643.033
 • Biserica Sfântul Antonie cel Mare, Str. Jean Steriadi nr. 19A, sector 3 , Tel. 345.21.55; 0744.643.033
 • Biserica Sfinții Atanasie și Chiril, ridicată de Mircea cel Bătrân în 1416; hram Sfântul Atanasie și Sfântul Chiril, Str. Radu Voda nr. 33, sector 4 , Tel. 684.33.88
 • Biserica Sfântul Calinic Str. Campia Libertatii nr. 62, sector 3 , Tel. 647.48.61
 • Biserica Sfântul Daniil Sihastrul, Str. Covasna nr. 23-25, Sector 4, Tel.: 021/682.20.95
 • Biserica Sfântul Dumitru, Șos. Colentina nr. 13
 • Biserica Sfântul Dumitru – Poștă, Str. Postei nr. 2/Franceza
 • Biserica Sfântul Elefterie, Construită în 1935, hramul Sf. Mucenic Elefterie, Str. Sf. Elefterie nr. 1, sector 5 , Tel. 410.80.95
 • Biserica Sfântul Elefterie Vechi, Str. Sf. Elefterie nr. 15C
 • Biserica Sfântul Gheorghe – Capra, Str. Fântânica nr. 2/Sos. Pantelimon nr. 131
 • Biserica Sfântul Gheorghe Nou, Construită de Constantin Brâncoveanu, Blv. I. C. Bratianu nr. 1, sector 3 , Tel. 314.73.35
 • Biserica Sfântul Gheorghe – Plevna Calea Plevnei nr. 92, sector 5 , Tel. 410.71.16
 • Biserica Sfântul Gheorghe Vechi, Construită în 1492, hram Sfântul Gheorghe, Calea Mosilor nr. 36, sector 3 , Tel. 314.77.89
 • Biserica Sfântul Gheorghe – Grivița, hram Sfântul Gheorghe, Calea Grivitei nr. 218, sector 1 , Tel. 665.63.05
 • Biserica Sfântul Gheorghe – Progresul, hram Sfântul Gheorghe. Șos. Giurgiului nr. 253, sector 4 , Tel. 450.36.40
 • Biserica Sfântul Ilie – Rahova, ctitorită la 1706 de Safta Brâncoveanu, hram Sfântul Prooroc Ilie, Str. Sfinții Apostoli nr. 1, sector 4 , Tel. 615.88.42
 • Biserica Sfântul Ilie Gorgani, hram Sfântul Prooroc Ilie, Str. Silfidelor nr. 5, sector 5 , Tel. 315.54.99
 • Biserica Sfântul Ilie – Titan, hram Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, Str. Sold. Stelian Mihale nr.14 – 20, sector 3, tel. 021.345.35.04
 • Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, Șos. Pantelimon nr. 256, sector 2 , Tel. 255.33.33
 • Biserica Sfântul Ioan – Moși, Calea Moșilor (în spatele blocului 55bis, nr.257)
 • Biserica Sfântul Ioan Nou, Bd. I.C. Bratianu nr. 39, sector 3 , Tel. 315.59.52
 • Biserica Sfântul Mare Mucenic Mercurie, Str. Constantin Brâncuși nr. 11, sector 3 , Tel. 345.45.15; 0744.316.966
 • Biserica Sfântul Mina, Str. F. Robescu nr. 18A, sector 3 , Tel. 021.316.66.83
 • Biserica Sfântul Nicolae – Amza, Str. Biserica Amzei nr. 12, sector 1 , Tel. 317.84.19
 • Biserica Sfântul Nicolae – Balta Albă, Bd. Basarabia nr. 222, sector 2 , Tel. 340.22.80
 • Biserica Sfântul Nicolae – Băneasa, Ctitorie din 1763 a boierilor Văcărești, hram Sfântului Nicolae, Str. Panselelor nr. 31, sector 4 , Tel. 619.11.39; 0722.508.031
 • Biserica Sfântul Nicolae – Buzești – Str. Buzești nr. 25
 • Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, Str. Academiei nr. 22, sector 3 , Tel. 410.71.16
 • Biserica Sfântul Nicolae – Negustori, Strada Theodor Ștefănescu nr. 5
 • Biserica Sfântul Nicolae Șelari Str. Blănari nr. 16, sector 3 , Tel. 315.32.52
 • Biserica Sfântul Nicolae Șelari Vlădica hram Sfântul Nicolae, Str. Justitiei nr. 34, sector 4 , Tel. 336.19.65
 • Biserica Sfântul Nicolae Tabacu, Calea Victoriei nr. 180
 • Biserica Sfântul Pantelimon, Str. Iancu Căpitanu nr. 24, sector 2 , Tel. 252.76.03
 • Biserica Sfântul Silvestru, Str. Silvestru nr. 36, sector 2 , Tel. 211.18.81
 • Biserica Sfântul Spiridon Nou, Calea Șerban Vodă nr. 29, sector 4 , Tel. 336.77.50
 • Biserica Sfântul Spiridon Vechi, Piața Națiunile Unite nr. 5-7, sector 4 , Tel. 0744.301.732
 • Biserica Sfântul Ștefan, Calea Călărași nr. 83, sector 3 , Tel. 320.56.52
 • Biserica Sfântul Vasile cel Mare, Calea Victoriei nr. 198
 • Biserica Sfântul Vasile-Cotroceni, Drumul Taberei/Drumul Sării/Str. Răzoare
 • Biserica Sfântul Visarion Str. Visarion nr. 14, sector 1 , Tel. 659.64.09
 • Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Str. Sfinții Apostoli nr. 33A, sector 4 , Tel. 336.07.84
 • Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena Str. Sf. Constantin nr. 33, sector 1 , Tel. 410.71.16
 • Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena și Cuvioasa Parascheva, Bd. Muncii nr. 2
 • Biserica Sfinții Trei Ierarhi, Hramul Sfinții Trei Ierarhi, Str. Turnu Măgurele nr. 12, sector 4 , Tel. 619.11.39; 0722.508.031
 • Biserica Slobozia, Str. Leon Voda nr. 1
 • Biserica Spirea Nouă, Str. Puisor nr. 59, sector 5 , Tel. 410.71.16
 • Biserica Stavropoleos, Ridicată la 1724, Str. Poștei nr. 6, sector 3 , Tel. 313.47.47 ; stavropoleos@starnets.ro

T

 • Biserica Tarca-Vitan, Calea Vitan nr. 142, sector 3 , Tel. 346.11.01
 • Biserica Teiul Doamnei – Ghica, Ctitorită de Dimitrie Ghica la 1833, hram Înălțarea Domnului, Contact: Str. Petricani nr. 3, sector 2 , Tel. 242.36.69
 • Biserica Tudor Vladimirescu – Ghencea, Ridicată după 1989 alături ctitoria mai veche de la 1945; hram Sfântul Ilie și Sfântul Vasile cel Mare, Str. Floare de Gheața nr. 1, sector 5 , Tel. 444.20.87
 • Biserica Tudor Vladimirescu – Rahova, Ctitorită la 1930, hram Sfinții Împărați Constantin și Elena, Adormirea Maicii Domnului, Str. Mărgeanului nr. 2, sector 5 , Tel. 420.12.91
 • Biserica Tuturor Sfinților Romani, Aleea Salaj nr. 4, sector 5 , Tel. 410.71.16

U

 • Biserica Udricani, Hram Sfântul Nicolae, Str. Iuliu Barasch nr. 11, sector 3 , Tel. 0724297648

V

 • Biserica Vovidenia, Str. Garoafei nr. 56, sector 5 , Tel. 410.71.16

Z

 • Biserica Zlătari, Calea Victoriei nr. 12
- Advertisement -
- Advertisement -

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -
0 commission RO V2
Latest News

Câştig fabulos la bursă în 2020 pentru un român, persoană fizică. Ce impozit a plătit apoi statului

Un român, persoană fizică, a avut un an excelent în 2020, în plină pandemie. El a realizat un profit...
- Advertisement -

More Articles Like This