ANAF a anunțat public că persoanele fizice care desfăşoară în mod independent, cu caracter de continuitate, activităţi de producţie, comerţ și prestări de servicii în România au obligaţia de a se înregistra și autoriza, în condițiile O.U.G. nr.44/20083, şi pot desfăşura activităţile în calitate de persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale sau membri ai unei întreprinderi familiale.

Despre veniturile influencerilor

Veniturile obținute din activităţi independente desfăşurate în țara noastră, potrivit legii, se consideră ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate.

În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, venitul net anual se determină fie pe baza normelor de venit de la locul desfășurării activității, fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

- Advertisement -

Impozitul influencerilor

Veniturile obținute de persoanele fizice din postări realizate pe diferite rețele de socializare reprezintă venituri impozabile. Veniturile impozabile cuprind atât veniturile în numerar (care presupun o remuneraţie financiară), cât şi cele în natură (spre ex. produse, servicii, călătorii etc.).

Persoanele care determină venitul net anual pe baza normelor de venit au obligaţia stabilirii impozitului anual datorat prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind final. Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

În cazul determinării venitului în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, impozitul se determină de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil, iar plata se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Ce presupune activitatea de influencer

Conform informațiilor emise de ANAF, exercitarea unei activităţi independente presupune îndeplinirea a cel puţin patru din criteriile prevăzute de Codul fiscal, respectiv:

–  persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a activităţii, precum şi a programului de lucru;

–  persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi;

–  riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce desfă şoară activitatea;

–  activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară;

–  activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/sau a prestaţiei fizice a acesteia, în funcţie de specificul activităţii;

–  persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;

– persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terţe persoane în condiţiile legii.

Broșura poate fi citită în întregime aici.

Sursa: capital.ro