SNGN Romgaz SA a afişat un profit net preliminat în valoare de 1,90 miliarde lei pentru anul 2021, în creştere cu 52% comparativ cu anul precedent, şi o cifră de afaceri de 5,85 miliarde lei, în urcare cu 43,63%, potrivit Raportului Anual Consolidat Preliminar transmis vineri Bursei de la Bucureşti.

„Creşterea cifrei de afaceri provine din majorarea cu 52,41% a veniturilor din vânzarea gazelor naturale, atât a celor din producţia Romgaz şi a celor achiziţionate în vederea revânzării, şi din creşterea veniturilor din vânzarea de energie electrică cu 69,9%. În schimb, veniturile consolidate din servicii de înmagazinare au scăzut cu 30,64%”, se precizează în comunicatul companiei.

Producția de gaze naturale s-a majorat în 2021

Producţia de gaze naturale estimată pentru anul 2021 a fost de aproximativ 5,029 miliarde mc, cu 508,8 milioane mc mai mare decât producţia realizată în anul anterior (+11,3%).

- Advertisement -

Cheltuielile cu redevenţa petrolieră (inclusiv redevenţa pentru activitatea de înmagazinare) au crescut cu 552,54 milioane lei în 2021, respectiv cu 280,65%, în principal ca urmare a creşterii preţului de referinţă luat în calculul acestei taxe.

Cheltuielile de explorare în valoare de 1,2 milioane lei sunt în scădere cu 95,48% faţă de 2020, activităţile de prospectare fiind semnificativ mai mici decât în perioada precedentă (-24,5 milioane lei). Prin Hotărârea de Guvern nr. 1011 din 22 septembrie 2021, a fost aprobat actul adiţional nr. 6 la acordul de concesiune încheiat ANRM şi Romgaz prin care perioada de explorare a opt perimetre petroliere a fost prelungită până în octombrie 2027. Prin acest act adiţional, Romgaz s-a obligat la îndeplinirea unui anumit program minimal de seismică 3D, ceea ce va duce la o majorare a cheltuielilor de explorare.

Impozitul pe veniturile suplimentare a crescut anul trecut cu 843,1 milioane lei (203,17%) comparativ cu anul 2020.

Provizioanele pe termen scurt, în creștere cu 51,71%

La capitolul alte venituri a fost consemnată o creştere cu 567,64% în anul încheiat la 31 decembrie 2021, datorită executării garanţiei de bună execuţie (114,7 milioane lei) în urma rezilierii contractului de lucrări având ca obiect Dezvoltarea CTE Iernut, prin construcţia unei centrale termoelectrice de 430 MW, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, încheiat între Romgaz şi Asocierea formată din Duro Felguera SA şi Romelectro S.A.

Datoriile pe termen lung ale Romgaz au înregistrat, la sfârşitul anului 2021, o creştere de 11,05% faţă de 31 decembrie 2020. Anul trecut a fost încasată o sumă suplimentară de 94,1 milioane lei din Planul Naţional de Investiţii pentru finanţarea investiţiei „Ciclu combinat cu turbine pe gaz” – Iernut. Tot anul trecut, Guvernul a hotărât prelungirea termenului de finalizare a investiţiei până la 30 iunie 2022, termenul de rambursare din Planul Naţional de Investiţii fiind prelungit până la 31 decembrie 2022.

„La 31 decembrie 2021, provizioanele pe termen scurt au înregistrat o creştere de 51,71% faţă de 31 decembrie 2020, care s-a datorat în principal provizionului constituit pentru plata certificatelor de emisii gaze cu efect de seră (154,9 milioane lei la 31 decembrie 2021, echivalentul a 377.905 certificate, faţă de 81,2 milioane lei la 31 decembrie 2020, echivalentul a 525.067 certificate)”, precizează Romgaz.

Sursa: capital.ro