​SIF Transilvania propune dividende cu randament de 7,7% pentru profitul din 2016

SIF3 Transilvania propune acordare a 44 mil. lei din profitul de 69 mil. lei obţinut anul trecut spre plata dividendelor, adică 0,2 lei pentru o acţiune. La preţul mediu de tranzacţionare al acţiunilor SIF3 din 2016, rezultă că randamentul dividendelor este de 7,7%.

Randamentul se calculează ca raport între dividendul pe acţiune şi preţul unei acţiuni.

Consiliul de Supraveghere al SIF3 a propus şi supus spre aprobarea adunării generale a acţionarilor ca data de înregistrare să fie 6 octombrie 2017 iar data plăţii să fie 27 octombrie 2017. AGA la SIF3 va avea loc pe 28 aprilie 2017.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.