Ministerul Finanţelor Publice a publicat pe site-ul oficial un proiect de lege conform căruia pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 4.000 de lei vor plăti contribuţii de sănătate pentru partea ce depăşeşte suma de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.

Conform documentului, acest lucru este necesar pentru implementarea măsurilor din domeniul fiscal cuprinse în Programul de guvernarare și totodată, pentru a atinge obiectivele in Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă cu privire la necesitatea reducerii distorsiunilor şi stimulentelor fiscale.

“Pentru implementarea măsurilor din domeniul fiscal cuprinse în Programul de guvernare, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului, precum şi a obiectivelor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă cu privire la necesitatea reducerii distorsiunilor şi stimulentelor fiscale, se propune eliminarea facilităţii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii pentru partea ce depăşeste suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.

- Advertisement -

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, pentru veniturile din pensii care depăşesc 4.000 de lei lunar, o reprezintă partea ce depăşeste suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie”, se arată în nota de fundamentare care înspţeşte proiectul de act normativm.

Cum va fi determinat impozitul pe venitul din pensii

În ceea ce privește determinarea impozitului pe venitul din pensii, proiectul de lege prevede că venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei şi, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată.

Totodată, sursa citată mai arată că pentru corelarea măsurilor privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru veniturile din pensii care depăşesc suma lunară de 4.000 de lei, cu prevederile Codului fiscal referitoare la calculul, reţinerea şi declararea obligaţiilor, se instituie obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (D112), prevăzută la art. 147 din Codul fiscal.

În același timp, proiectul de lege mai preve că se elimină și obligaţia depunerii de către plătitorii de venituri din pensii a Declaraţiei informative privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit (D205). De asemenea, Ordonanţa de Urgenţă prevede că acordarea pensiilor speciale pentru primari, prevăzută de Codul Administrativ, va fi amânată cu un an.

Sursa: capital.ro