Tuesday, April 16, 2024

Legea care permite derularea programului „O familie, o casă” a fost promulgată / Tot ce trebuie să știi pentru a aplica cu succes

Must Read

​Președintele a promulgat miercuri Legea pentru aprobarea aplicării programului „O familie, o casă”. Programul prevede acordarea de credite în lei pentru achiziția unei singure locuințe, iar valoarea maximă a creditului pe care îl poți accesa este de: 66.500 Euro (pentru locuințe al căror preț este de maxim 70.000 Euro, avansul solicitat fiind de 5%) sau 119.000 Euro – pentru locuințe al căror preț este de maxim 140.000 Euro, în acest caz avansul solicitat este de 15%.

Dobânda este variabilă, calculată în funcție de Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) la care se adaugă o marjă fixă de maxim 2%.

Cine poate aplica

Dacă doriți să aplicați pentru un credit Noua Casă, trebuie să vă încadrați în una dintre cele două situații:

- Advertisement -
 • fie nu dețineți în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul/soția nicio locuință, indiferent de modul în care a fost dobândită;
 • fie dețineți în proprietate cel mult o locuință, cu o suprafață utilă mai mică de 50 mp, dar care nu a fost achiziționată prin programul Prima Casă. În acest sens va trebui să dați o declarație pe propria răspundere.

Accesând Programul, veți avea calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul şi va trebui să dispuneți de avansul minim obligatoriu pentru locuința pe care o doriți şi de o sumă ce va fi blocată într-un depozit colateral, constituit ca garanție pentru acordarea creditului, blocat până la rambursarea integrală a creditului şi nepurtător de dobândă. Suma va reprezenta echivalentul a 3 rate de dobândă.

Alte detalii care te pot interesa

Programul Noua Casă diferențiază locuințele în funcție de preț în contextul cerințelor legate de categoria locuinței, avansul minim obligatoriu şi procentul maxim de garantare astfel:

 • cu un preț de maxim 70.000 Euro – majoritatea locuințelor achiziționate prin Program, noi, vechi sau consolidate. Pentru acestea avansul minim obligatoriu este de 5% iar procentul maxim de garantare de 50%.
 • cu un preț cuprins între 70.001 Euro – 140.000 Euro – locuințe NOI, inclusiv cele construite prin programele ANL, pentru care documentele de recepție la terminarea lucrărilor de construcții s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat. Pentru acestea avansul minim obligatoriu este de 15% iar procentul maxim de garantare de 60%.

Programul permite şi achiziționarea unor proprietăți cu valori ce depăşesc 70.000 / 140.000 euro cu condiția achitării diferenței din surse proprii.

Chiar dacă imobilul nu e finalizat…

… sau nu te-ai hotărât asupra locuinței pe care dorești să o cumperi, poți utiliza creditul Noua Casa optând pentru o Promisiune unilaterală de creditare, emisă de bancă, completată de o promisiune de garantare emisă de FNGCIMM. Valabilitatea maximă a promisiunilor de creditare/ garantare este de 18 luni.

Cât te costă

Pentru a afla costurile exacte ale unui credit Noua Casă este necesar să soliciți informații băncii dar trebuie să fii pregătit financiar pentru a acoperi următoarele: Avansul minim obligatoriu– 5% dacă locuința nu depășește 70.000 Euro sau 15% dacă are un preț cuprins între 70.001-140.000 Euro, calculat în lei la cursul valutar din ziua analizei.

Depozitul colateral– reprezentând contravaloarea a 3 rate de dobândă, constituit pentru garantarea dobânzii.

Dobânda – IRCC +max. 2% (IRCC=Indice de Referință pentru Creditele Consumatorilor).

Comisionul anual de garantare către FNGCIMM – 0,3% – stabilit anual de MFP şi calculat la sold.

Pentru locuințele de până în 70.000 euro, comisionul se aplică la 50% din soldul creditului, iar pentru cele ce trec

de 70.000 euro, comisionul se aplică la 60% din soldul creditului.

Alte costuri: prima de asigurare a imobilului, taxele notariale pentru cumpărarea locuinței.

Ce ai de făcut după ce ai găsit locuința dorită

1. Asigură-te că dispui de avansul minim obligatoriu şi depozitul colateral solicitat. Ai în vedere şi alte cheltuieli generate de cumpărarea casei (taxe notariale s.a);

2. Alege banca cu care vei lucra şi pregăteşte actelesolicitate de bancă pentru dosarul de credit. Banca va analiza documentația de credit şi după aprobarea finanțării va transmite către FNGCIMM solicitarea/promisiunea de garantare prin intermediul unei aplicații web, ataşând în aplicație următoarele documente:

 • Solicitarea de garantare/ Solicitarea de emitere a promisiunii unilaterale de creditare şi Promisiunea de garantare dacă este cazul;
 • Documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor şi al soțului/soției, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriți, în copie certificată;
 • Declarația pe propria răspundere a beneficiarului;
 • Antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnătură privată cu dată certă;
 • Extras de carte funciară privind locuința ce urmează să fie achiziționată din finanțare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data solicitării de garantare;
 • Certificatul de eficiență energetică pentru una dintre clasele A, B sau C;
 • în cazul acordării unei promisiuni de garantare se ataşează şi promisiunea unilaterală de creditare ;
 • în cazul achiziționarii unui imobil care a mai facut obiectul unei finanțări garantate în cadrul Programului, pentru care interdicția de înstrăinare a expirat, se ataşează şi acordul emis de MFP pentru înstrăinarea locuinței achiziționate din cadrul Programului şi pentru ridicarea temporară a interdicției de grevare cu sarcini a locuinței achiziționate de către vânzător.

FNGCIMM analizează dosarul şi, dacă este corect şi complet, transmite băncii aprobarea iar beneficiarul va semna contractul de credit şi contractul de vânzare-cumpărare.

În cazul în care documentația trimisă de bancă la FNGCIMM în vederea garantării are nevoie de completări sau corecții, dosarul va fi returnat la bancă în starea “Invalidat”.

Această stare nu reprezintă o respingere a dosarului ci o solicitare de completare sau remediere a unor erori. Deci, dacă vă aflați într-o asemenea situație, puteți afla motivele exacte în cazul dumneavoastră luând legătura cu consilierul bancar.

Este foarte important ca dosarele să fie transmise complet şi corect întocmite, pentru a evita retrimiterea la bancă şi apoi reluarea analizei. Durata aprobării dosarului depinde foarte mult de cât de bine este pregătit dosarul!

Principalele motive pentru care se invalidează dosarele

 • lipsa documentelor obligatorii (o listă a acestora o găsiți pe www.fngcimm.ro),
 • documente expirate sau ilizibile,
 • informații completate greşit în aplicație etc.

Cele mai frecvente motive de invalidare sunt legate de: Atunci când un dosar este invalidat, FNGCIMM completează în aplicația web Noua Casă motivele invalidării pentru a fi văzute de consilierul de credit din bancă şi a putea fi operate completările/corecțiile.

Ce ar mai trebui să știi după ce ai cumpărat locuința?

Pentru închirierea unui imobil achiziționat prin Programul Noua Casă trebuie să obții în primul rând acordul băncii finanțatoare. Ulterior vei solicita în scris acordul Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală de Trezorerie şi Datorie Publică, la care vei ataşa acordul băncii.

Aceste două acorduri îți vor fi solicitate atunci când vei înregistra contractul de închiriere la administrația financiară de care aparții.

Pentru modificarea compartimentării, deschiderea unui sediu de firmă sau înstrăinarea locuinței achiziționate de peste 5 ani trebuie să te adresezi direct băncii şi Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală de Trezorerie şi Datorie Publică.

După rambursarea integrală a creditului garantat, trebuie să obții acordul de radiere a ipotecii. Va trebui să te adresezi băncii finanțatoare care va trimite la FNGCIMM următoarele documente: solicitare de radiere, extras de cont de credit, declarația privind identitatea beneficiarului real- în cazul tranzacțiilor mai mari de 15.000 Euro, copia contractului de garantare, alte documente (CI pentru beneficiarii căsătoriți, divorțați, moştenitori etc.), după caz. FNGCIMM va emite acordul de radiere şi îl va transmite băncii într-un singur exemplar original. Eliberarea acordului se face cu respectarea termenului legal pentru soluționarea petițiilor, respectiv acela de 30 de zile de la data înregistrării solicitării de eliberare a acordului.

In caz de divorț, pentru încheierea documentelor de partaj este necesar numai acordul băncii, exprimat în nume şi cont propriu şi în numele şi contul statului, pentru preluarea de către unul dintre soți a finanțării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinței/locuinței viitoare, ca efect al partajului, în condițiile legii.

Ulterior, Finanțatorul va transmite la FNGCIMM, pentru încheierea actului adițional la contractul de garantare, Solicitarea de modificare şi documentele justificative (documentele de partaj, certificat de divorț, act adițional la contractul de credit, CI ).

Dacă ai dori să vinzi locuința înaintea expirării perioadei de interdicție, de 5 ani de la data contractării creditului, legislațiaincidentă programului Noua Casă prevede posibilitatea înstrăinării imobilului în următoarele cazuri:

a) rambursarea integrală, anticipată sau la termen a creditului, cu acord de radiere emis de FNGCIMM, la solicitarea scrisă a băncii.

b) preluarea creditului de către o persoană eligibilă în cadrul Programului.

Ulterior, la solicitarea scrisă a băncii, FNGCIMM va emite un act adițional. In cazul preluării contractului de finanțare, banca îşi dă acordul, atât în nume propriu, cât şi în numele Statului român pentru preluarea finanțării şi a dreptului de proprietate.

Sursa: hotnews.ro

- Advertisement -


- Advertisement -
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -
Latest News

TOKERO a închis runda de finanțare Private Sale de 1.4 milioane dolari pentru tokenul utilitar LevelUP

TOKERO, un exchange de criptomonede, a anunțat închiderea cu succes a primei runde de finanțare în regim privat, în...
- Advertisement -

More Articles Like This

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x