Potrivit sesizării depuse de Iulian Bulai, în timpul lucrărilor şedinţei din 22 martie, George Simion, care se deplasa prin sală, făcând o transmisie live pe Facebook, i-a adresat deputatului USR, care se afla aşezat în bancă, câteva cuvinte, l-a agresat fizic şi l-a „apucat cu degetele de ureche”.

El a mai apreciat că pe parcursul incidentului a ales să respecte demnitatea şi onoarea funcţiei de deputat şi a manifestat o conduită civilizată, nereacţionând în niciun fel la gesturile „incalificabile” ale lui George Simion.

„În schimb, manifestările domnului Simion au fost de un nivel josnic, nesocotind atât regulile generale de comportament în societate, cât şi dispoziţiile din Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor, ale Regulamentului Camerei şi ale statutului deputaţilor şi senatorilor”, a mai afirmat Iulian Bulai.

- Advertisement -

Bulai a mai menţionat că în prezenta legislatură au mai existat fapte de violenţă ale unor parlamentari asupra colegilor, situaţie care a dus la introducerea unei prevederi speciale în Regulament privind interdicţia de a utiliza violenţa fizică.

„Ţinând cont de toate temeiurile de fapt şi de drept invocate, apreciez că a avut loc o încălcare sancţionabilă a eticii şi deontologiei parlamentare, reglementată în dispoziţiile legale şi consider că este imperios necesară sancţionarea deputatului Simion George Nicolae. Este evident că lipsa unei sancţiuni va avea un efect încurajator pentru reiterarea unui astfel de comportament violent şi nedemn, motiv pentru care înaintez spre soluţionare prezenta sesizare”, se mai arată în documentul citat de Agerpres.